Městský obvod hlavního města Prahy

 

Městský obvod hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; Praha se dělí na deset obvodů. Viz zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, § 2, ve znění pozdějších předpisů.

Kód městského obvodu hlavního města Prahy (dále městský obvod Prahy, dříve územní obvod Prahy) je jednoznačný číselný prostorový identifikátor územního celku UOHMP, je určen zákonem, je neměnný a jedinečný v rámci ČR.

Správcem číselníku Městský obvod hl. m. Prahy 0049 je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Městský obvod hlavního města Prahy jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Ve SMS ČSÚ je číselník označen kódem 0049 a je provázán na číselník 0051 Základní územní jednotka a na číselník 0043 Obec a vojenský újezd.

Městský obvod Prahy se skládá beze zbytku z městských částí Prahy (základních územních jednotek). 

Číselník 0049 s alternativními (numerickými) kódy je shodný s číselníkem RÚIAN. Atributem číselníku je kód RÚIAN (např. pro Prahu 1 je hodnota 19).

 

Schéma kódu městského obvodu hlavního města Prahy v číselníku 0049: AAB

AA                   =          identifikační číslo UOHMP (pořadové číslo)

                                   (přípustné rozmezí 01 až 10)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Městský obvod Prahy leží na jednom souvislém území.

Editorem lokalizačních údajů územního prvku Městský obvod Prahy je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Městský obvod Prahy je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.