Geometrický střed statistického obvodu

 

Geometrický střed statistického obvodu představuje střed polygonu statistického obvodu.

Vymezování definičních bodů statistického obvodu jako významového středu nemá smysl, neboť na území měst se jedná často o velmi malá území a ve venkovských lokalitách se naopak často shoduje s územím základní sídelní jednotky. Geometrický střed nemá návaznost na soustavu významových středů nadřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek.