Exporty RSO

 

Na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novelizace č. 81/2004 Sb. a č. 230/2006 Sb. bylo poskytování datových sad z registru rozšířeno.

Prostřednictvím webové aplikace iRSO jsou nyní k dispozici datové sady (DBF) exportů číselníků územních prvků a územně evidenčních jednotek s připojenými atributy popisného a geografického charakteru včetně multičíselníku statistických obvodů vyjadřujícího provázanost soustavy územních prvků a územně evidenčních jednotek ve stanovené hierarchii;

Na vyžádání jsou pak vyhotoveny exporty budov, adres a územních prvků v předpřipravených exportních strukturách s různým věcným obsahem a možností volby časové platnosti.

Upozornění pro uživatele
Ve výstupech registru od 1.4.2013 došlo k těmto dílčím změnám v exportních strukturách:

  1. exporty budov, adres a vchodů - doplnění  identifikátorů RÚIAN a počtu obyvatel v budově dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011
  2. exporty územní prvků - zrušení položky stavebních úřadů do 31.12.2008 - nahrazeno položkami nového číselníku 1183; rozšíření pole pro název finančních úřadů; zavedení nových exportů: * nadřízené vazby základních sídelních jednotek dílů s atributy územních celků, * nadřízené vazby územně technických jednotek s atributy, * nadřízené vazby obcí s atributem výměry a počtu obyvatel
  3. exporty obecně - z kapacitních důvodů byly vypuštěny některé textové položky - název státu, název základní sídelní jednotky díl.

V roce 2018 byla provedena formální úprava vzhledu a označení exportních struktur.


Upozornění pro uživatele - rok 2019

Ve výstupech registru se připravují systémové změny, zabezpečující:

1. rozšíření možností v poskytování otevřených dat;

2. provedení revize struktury multičíselníku statistických obvodů s atributy;