Energie k vytápění bytu dle SLDB

 

Energií k vytápění bytu se rozumí druh hlavní (převažující) energie, resp. druh paliva, používaný k vytápění bytu.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3063 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)