Dominantní základní sídelní jednotka

 

Dominantní základní sídelní jednotka označuje základní sídelní jednotku, která je nositelem definičního bodu pro nadřazenou územní či územně evidenční jednotku. Viz také kapitola „Významový střed území“.