Číslo orientační

 

Číslo orientační je číselným prostorovým identifikátorem územní identifikace realizujícím identifikaci územního prvku budova vztahem k územnímu prvku ulice a ostatní veřejná prostranství.

Číslo orientační je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu a může být změněno.

Číslo orientační je jedinečné v rámci ulice a ostatních veřejných prostranství.

Orientační čísla nemusejí být uplatňována ve všech obcích s uličním systémem.

Součástí orientačního čísla může být písmeno, např. 2a, 2b, 4a, které zajišťuje stabilitu číslování budov, resp. částí budov v rámci ulice.

Popisné údaje o čísle orientačním jsou přejímány do RSO z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je jejich referenčním zdrojem.

 

Schéma čísla orientačního:     AAAA

 

AAAA               =          číslo orientační v rámci ulice a ostatního veřejného prostranství

                                   (v rozmezí 001 až 999, resp. 001a až 999z)