Celková plocha obytných místností s plochou 4 až 7,9 m2

 

Celkovou plochou obytných místností s plochou 4 až 7,9 m2 je součtem ploch všech obytných místností s plochou 4 až 7,9 m2.

Kvantitativní údaj o celkové ploše malých obytných místností bytu se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3209 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)