Část obce díl

 

Část obce díl je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními, výjimečně náhradními, přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (dle zákona č. 128/2000 Sb., díl 4) a je vedena s ohledem na vnitřní dělení obcí na městské obvody nebo městské části.

Obec se může dělit na části. Část obce je taková jednotka územního členění státu, která je jako část obce uvedena v úředním seznamu obcí a jejich částí, tj. ve Statistickém lexikonu obcí ve znění změn, evidovaných Ministerstvem vnitra.

Správcem číselníku prvku Část obce díl 0060 je ČSÚ.

Část obce díl je zásadně shodný s jednotkou Část obce; číselníky obou jednotek se odlišují pouze v Praze a některých statutárních městech, členěných na městské obvody nebo městské části, kde části obce vytvářejí díly ve vazbě na různé městské obvody či městské části.

Základní registr veřejné správy RÚIAN územně evidenční jednotku Část obce díl neobsahuje.

Garantem za správnost a správcem kódů částí obcí bylo do 10.3.2004 MMR ČR, od tohoto data ČSÚ.

Číselník částí obcí je v SMS ČSÚ označen kódem 0060 a je provázán na klasifikaci územních statistických jednotek (0091), číselník základních územních jednotek (0051), číselník základních sídelních jednotek dílů (0053), číselník částí obcí (0042).

 

Schéma kódu části obce dílu v číselníku 0060:           AAAAAB

 

AAAAA            =          kód ZSJ

                                   (přípustné rozmezí 00001 až 19999 a dále 30001 až 49999)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Část obce díl je skladebná do příslušné obce, městského obvodu nebo městské části. Kromě toho je skladebná též do části obce, pokud s ní není přímo totožná.

Část obce díl stejně jako územně evidenční jednotka část obce nemá vlastní hranici (dle zákona č. 128/2000 Sb., díl 4).

Pracovní linie částí obce dílů představuje obalovou křivku přibližného vymezení části obce dílu a jsou odvozovány ze sloučených území statistických obvodů, které jsou vazebně příslušné ke stejné části obce. Takto vymezené části obce díly nejsou vždy souvislým územím (více částí obce je namícháno do sebe, budovy patřící do téže části obce mohou být místně vzdálené na více polygonech).

Správcem pracovních linií části obce dílu je ČSÚ.