Analytické výstupy

 

  • Reporty
    přehledy o struktuře území a jeho základních vlastnostech
  • Tematické mapy
    Mapa základních sídelních jednotek představuje cyklus tematických map, pro který je zobrazovací jednotkou územní prvek základní sídelní jednotka (číselník 0047). Je geografickou podporou publikování výstupů SLDB k 26. 3. 2011, jehož cílem je poskytnout základní údaje z censu v mapách s nástrojem pro vyhledávání a prohlížení.
  • Georeferencování
    zpravodajských jednotek, adres