O registru - RES

 

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem, který je veden podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Zápis do RESpouze evidenční význam.

Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

RES se průběžně aktualizuje a jeho časový snímek (stav ke konci měsíce) je přístupný na našich internetových stránkách. Každé čtvrtletí jsou k dispozici informace o počtu evidovaných subjektů podle vybraných základních třídících hledisek.

O základních charakteristikách podniků a podnikatelů v ČR vypovídají dosud vydané publikace.