Předchozí ročníky 2015

Předchozí ročníky Minisčítání

Minisčítání 2015 je již třetím ročníkem tohoto projektu pořádaného Českým statistickým úřadem. Hlavní inspirací se pro něj stal britský Census at School.

1. ročník – Minisčítání 2010

V roce 2010 úspěšně proběhlo první Minisčítání jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zúčastnilo se ho 30 000 dětí z 2200 tříd na 360 školách České republiky.

2. ročník – Minisčítání 2012

Po úspěšném prvním ročníku bylo další Minisčítání uskutečněno o dva roky později. Minisčítání 2012 přineslo zcela nové otázky a novinkou byl plně elektronický průběh celého projektu. Akce se zúčastnilo 15 700 dětí, které reprezentovaly 1115 tříd z 225 škol z celé České republiky.

Plakáty Minisčítání 2012

Související projekty

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

Soutěž je v České republice vyhlašována v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnost. Organizátory a garanty národního kola jsou Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad. Soutěž je určena pro studenty základních a středních škol a jejím cílem je seznámit studenty zábavnou formou se statistikou a pomoci jim zlepšovat statistické dovednosti a umět je užívat v praxi.

Census At School

Projekt Census At School vznikl v roce 2000 ve Velké Británii v souvislosti se sčítáním lidu 2001. Setkal se s velmi pozitivním ohlasem u účastníků i široké veřejnosti a médií. V dalších letech se k Census At School připojily i jiné anglicky mluvící země, například Kanada, Nový Zéland, Jižní Afrika, Austrálie a Irsko. Dále se k projektu přidalo také Japonsko a Jižní Korea.

Minisčítání - EduínaČeský rozhlas - Radio JunioriQLANDIA - SCIENCE CENTER LIBERECMinisčítání v roce 2012Minisčítání v roce 2010odkaz na sčítání lidu 2011