14.12.2015 Přehledný souhrn výsledků Minisčítání 2015 za Českou republiku

  • Celkové výsledky Minisčítání 2015 dělené podle krajů ČR
Minisčítání - EduínaČeský rozhlas - Radio JunioriQLANDIA - SCIENCE CENTER LIBERECMinisčítání v roce 2012Minisčítání v roce 2010odkaz na sčítání lidu 2011