Gender: Soudnictví, kriminalita - Metodika

 

ZÁKLADNÍ DEFINICE VYBRANÝCH UKAZATELŮ

Obviněno – počet osob, proti kterým byla u soudu podána obžaloba (návrh na potrestání).

Odsouzeno – počet osob, proti kterým byl vydán soudem odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci.

Stíháno – počet osob, jejichž trestní stíhání vedené podle §160 trestního řádu bylo ve sledovaném roce ukončeno.

Stíhané osoby celkem - tvoří osoby stíhané pro ostatní násilné činy celkem, mravnostní trestné činy celkem, majetkové trestné činy celkem, ostatní kriminální činy celkem, zbývající kriminalitu celkem, hospodářské trestné činy celkem, vojenské činy a činy proti ústavnímu zřízení celkem. Vraždy jsou zahrnuty pod ostatní násilné činy celkem.

Obžalováno – počet osob, na něž byla podána obžaloba podle §176 trestního řádu (po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný).

Zkrácené řízení – počet osob, u kterých bylo ve sledovaném roce ukončeno zkrácené přípravné řízení podle §179a trestního řádu.

Navrženo na potrestání – počet osob, na které byl u soudu podán návrh na potrestání podle §179c trestního řádu.

Majetkové trestné činy zahrnují podvod, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, zatajení věci, poškozování cizí věci, ostatní majetkové trestné činy.

Vraždy celkem zahrnují vraždy loupežné, sexuální, motivované osobními vztahy, vraždy na objednávku, vraždy novorozence matkou a vraždy ostatní.

Mravnostní trestné činy zahrnují znásilnění, pohlavní zneužívání v závislosti, pohlavní zneužívání ostatní, komerční formu sexuálního zneužívání v závislosti, komerční formu sexuálního zneužívání ostatní, ostatní pohlavní úchylky, ohrožování mravnosti, ohrožování pohlavní nemocí, ublížení na zdraví pohlavní nemocí, ublížení na zdraví pohlavní nemocí z nedbalosti, kuplířství, soulož mezi příbuznými, obchodování s lidmi, ostatní mravnostní trestné činy.

Pohlavní zneužití v závislosti – trestný čin, kdy někdo zneužije závislosti osoby mladší osmnácti let, nebo osoby svěřené jeho dozoru, přiměje ji k mimomanželské souloži, nebo takové osoby, zneužívaje její závislosti jiným způsobem pohlavně zneužije.

Typy věznic – od 1. 1. 1994 jsou odsouzení zařazováni do čtyř základních typů věznic členěných podle míry vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních programů.

Typy věznic: věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do čtyř základních typů, a to
a) s dohledem,
b) s dozorem,
c) s ostrahou,
d) se zvýšenou ostrahou.

Vedle základních typů věznic se zřizují zvláštní věznice pro mladistvé, kam jsou zařazováni odsouzení, kteří nepřekročili 19. rok svého věku a osoby starší, u kterých bylo soudem rozhodnuto, že trest vykonají v kolektivu mladistvých i po dovršení věku 19 let.

V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.