Gender: Vzdělání - datové údaje

 

 • Údaje za rok 2018
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2018
 • Graf 3.2: Absolventi vybraných soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2018
 • ARCHIV
 • Údaje za rok 2017
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2017
 • Graf 3.2: Absolventi vybraných soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2017
 • Údaje za rok 2016
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2016
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2016

 • Údaje za rok 2015
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2015
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2015

 • Údaje za rok 2014
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2014
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2014
 • Údaje za rok 2013
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2013
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2013

 • Údaje za rok 2012
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2012
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2012


 • Údaje za rok 2011
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2011
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2011

 • Údaje za rok 2010
 • Graf 3.1: Absolventi státních vysokých škol podle pohlaví v roce 2010
 • Graf 3.2: Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví v roce 2010

 • Časové řady
 • Tabulka 1: Úspěšnost při přijímání ke studiu
 • Tabulka 2: Učitelé v regionálním školství a akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol podle pohlaví