Gender: Sociální zabezpečení - datové údaje

 

 

 

 

 • Údaje k 31. 12. 2018
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2018
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu v Kč k 31.12. 2018
 • ARCHIV
 • Údaje k 31. 12. 2017
 • Gaf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2017
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu v Kč k 31.12. 2017
 • Údaje k 31. 12. 2016
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2016
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu (v Kč), 31.12. 2016

 • Údaje k 31. 12. 2015
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2015
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu (v Kč), 31.12. 2015

 • Údaje k 31. 12. 2014
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2014
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu (v Kč), 31.12. 2014
 • Údaje k 31. 12. 2013
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2013
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2012
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2012
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2011
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše starobního důchodu k 31.12. 2011
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu


 • Údaje k 31. 12. 2010
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše plného starobního důchodu k 31.12. 2010
 • Graf 5.1: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2009
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše plného starobního důchodu k 31.12. 2009
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2008
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše plného starobního důchodu k 31.12. 2008
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2007
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše plného starobního důchodu k 31.12. 2007
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše důchodu

 • Údaje k 31. 12. 2005
 • Graf 5.1: Starobní důchodci podle výše plného starobního důchodu k 31.12. 2005
 • Graf 5.2: Starobní a invalidní důchodci podle průměrné měsíční výše plného důchodu