Gender: Rozhodování - datové údaje

 

 • Data za rok 2021
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, srpen 2021
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 10. 2021. Struktura podle hodnosti
 • ARCHIV
 • Data za rok 2020
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, červenec 2020
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 9. 2020. Struktura podle hodnosti
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2019
 • Data za rok 2019
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, září 2019
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 10. 2019. Struktura podle hodnosti
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2019
 • Údaje za rok 2018
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 11. 2018. Struktura podle hodnosti
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2018
 • Tabulka 7.4: Zastoupení žen a mužů ve vedení veřejnoprávních médií
 • Tabulka 7.5: Podíl žen v dozorčích radách a představenstvech akciových společnostech s majetkovou účastí státu a státních podniků, 11. 7. 2018
 • Tabulka 7.6.: Podíl žen v dozorčích radách a představenstvech akciových společností obchodovatelných na burze s cennými papíry, 11. 7. 2018
 • Údaje za rok 2017
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, únor 2017
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 7. 2017
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2017

 • Údaje za rok 2016
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, říjen 2016
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 15. 6. 2016 (struktura podle hodnosti)
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2016
 • Údaje za rok 2015
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, září 2015
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 15. 12. 2015 (struktura podle hodnosti)
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2015
 • Údaje za rok 2014
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, září 2013
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 10. 1. 2014
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2014

 • Údaje za rok 2013
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, září 2013
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2013

 • Údaje za rok 2012
 • Graf 7.1: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, srpen 2012
 • Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 2012

 • Údaje za rok 2011
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 1. 7. 2011
 • Graf 7.5: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, září 2011
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2011
 • Tabulka 7.2: Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2011

 • Údaje za rok 2010
 • Graf 7.1: Kandidáti politických stran do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2010 podle pohlaví
 • Graf 7.2: Zvolení do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2010 podle pohlaví a stranické příslušnosti
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, leden 2011
 • Graf 7.5: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, červenec 2010
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2010
 • Tabulka 7.2: Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2010
 • Tabulka 7.3: Kandidující a zvolení podle typu voleb

 • Údaje za rok 2009
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 13.1. 2009
 • Graf 7.5: Ženy a muži v národních parlamentech vybraných zemí, 1.6. 2009
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2009
 • Tabulka 7.2: Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2009


 • Údaje za rok 2008
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 15.1. 2008
 • Graf 7.5: Ženy a muži v dolní komoře národních parlamentů vybraných zemí, 1.6. 2008
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1. 1. 2008
 • Tabulka 7.2: Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2008
 • Tabulka 7.3: Kandidující a zvolení podle typu voleb


 • Údaje za rok 2007
 • Graf 7.1: Kandidáti politických stran do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2006 podle pohlaví
 • Graf 7.2: Zvolení do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2006 podle pohlaví a stranické příslušnosti
 • Graf 7.3: Kandidáti politických stran ve volbách do PS ČR 2006 podle pohlaví, politické příslušnosti a pořadí na kandidátkách
 • Graf 7.4: Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 2. 2. 2007
 • Graf 7.5: Ženy a muži v dolní komoře národních parlamentů vybraných zemí, září 2007
 • Tabulka 7.1: Soudci podle věku k 1.1. 2007


 • Údaje za rok 2006
 • Graf 7.1: Kandidáti politických stran do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2006 podle pohlaví
 • Graf 7.2: Zvolení do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2006 podle pohlaví a stranické příslušnosti
 • Graf 7.3: Kandidáti politických stran ve volbách do PS ČR 2006 podle pohlaví, politické příslušnosti a pořadí na kandidátkách