6. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY PRO STATISTIKU

 

Datum: 9. prosince 2022

Čas: 10:00

Místo: Budova Justus Lipsius, Brusel

Program jednání:

  1. Přijetí programu jednání
  2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů

 - Projednávání revidovaného kompromisního návrhu

  1. Různé

Meeting Agenda - EN (PDF, 210 kB)

Presidency Flash - EN (PDF, 256 kB)