5. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY PRO STATISTIKU

 

Datum: 25. listopadu 2022

Čas: 10:00

Místo: Budova Justus Lipsius, Brusel

Program jednání:

  1. Přijetí programu jednání
  2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských Účtů

- Pokračování projednávání návrhu kompromisního textu

  1. Různé

Meeting Agenda - EN (PDF, 209 kB)

Presidency Flash - EN (PDF, 242 kB)