4. zasedání Pracovní skupiny Rady pro statistiku

 

Datum: 11. listopadu 2022

Čas: 10:00

Místo: Budova Justus Lipsius, Brusel

Program jednání:

  1. Přijetí programu jednání
  2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 549/2013 a zrušuje jedenáct právních aktů v oblasti národních účtů

- Informace o výsledcích trialogů

- Výměna názorů na prozatímní dohodu

  1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů

- Přílohy VIII a IX

  1. Akt o datech

- Brífink předsedkyně Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost

  1. Různé

Meeting Agenda - EN (PDF, 217 kB)

Presidency Flash - EN (PDF, 242 kB)