2. zasedání Pracovní skupiny Rady pro statistiku

 

Datum: 9. září 2022

Čas: 10:00

Místo: Budova Justus Lipsius, Brusel

Program jednání:

  1. Přijetí programu jednání
  2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů
    - Prezentace Evropské komise
    - Výměna názorů
  3. Akt o datech
    - Brífink předsedy Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost (H.05)
  4. Různé

Meeting Agenda – EN (PDF, 225 kB)

Presidency Flash - EN (PDF, 247 kB)