1. zasedání Pracovní skupiny Rady pro statistiku

 

Datum: 15. července 2022

Čas: 10:00

Místo: Brusel

Program jednání:

  1. Přijetí programu jednání
  2. Priority českého předsednictví
  3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 549/2013 a zrušuje jedenáct právních aktů v oblasti národních účtů
    - posouzení mandátu EP a příprava na interinstitucionální jednání
  4. Různé

Program (PDF, 226 kB)

Flash note (PDF, 253 kB)