Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

 

Většina zpracování probíhá pomocí výpočetní techniky, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v zabezpečených počítačových systémech a aplikacích. Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v listinných kartotékách.

ČSÚ zpracovává osobní údaje, které mu subjekt osobních údajů sám sdělí, například v rámci výkonu státní statistické služby, použitím webových či aplikačních formulářů,  prostřednictvím e-mailu, účastí v anketách nebo při uplatňování svých práv či vyřizování stížností nebo dotazů, a pouze pro účely, pro které byly správci poskytnuty, např. pro zpracování statistického výstupu nebo odpovědi na dotaz. V rámci svých zákonných povinností a oprávnění můžeme, zejména pro statistické účely, získávat údaje i z administrativních zdrojů údajů a jiných informačních systémů orgánů veřejné moci.

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Používáme taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav technologií po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného přístupu k poskytnutým osobním údajům. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.