Zpravodaj ČSÚ - prosinec 2010

 
Kód: t-1804-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvodník předsedkyně ČSÚ

ČÁST NORMATIVNÍ
Vyhláška ze dne 22. října 2010 o Programu statistických zjišťování na rok 2011
Komentář k vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2011
Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

ČÁST INFORMATIVNÍ
I v nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů 2011 budeme zjišťovat údaje o rodácích
Studium cizích jazyků a jejich ovládání v Evropě
Vybrané ukazatele hospodářství: Informace za říjen a listopad 2010
Růst podílu obnovitelné energie v EU
Vybrané výstupy ČSÚ zveřejněné v listopadu 2010
Obsah ročníku 52/2010
Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010 za domácnosti celkem

Zveřejněno dne: 22.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.