Zpracování scanner dat není „Velkým bratrem“

 

24. září 2018

Český statistický úřad se ohrazuje proti komentáři Martina Fendrycha na webu Aktualne.cz, že zavedení povinnosti poskytovat tzv. scanner data představuje iniciativu jiného orgánu státní správy, než ČSÚ.

Získávání a využití dat z pokladních systémů obchodníků pro statistiku je celoevropským trendem, jako součást procesu modernizace statistik a zefektivňování způsobů získávání relevantních informací. Potřeba využití scanner dat pro statistiku je dlouhodobě diskutována na evropských statistických fórech a realizována již v řadě zemí Evropské unie.

„Data budou sloužit k modernizaci výpočtu inflace a statistik obchodu, tedy výhradně pro statistické účely. Nemohou být a nebudou dále poskytována dalším orgánům státní správy, což je garantováno a vyžadováno legislativně podloženou nezávislostí ČSÚ a jeho povinností,“ zdůraznil místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

Údaje získané přímo z pokladních systémů obsahují informace o tržbách a fyzickém množství prodaného zboží na nejdetailnější úrovni. Zpracování scanner dat tak významným způsobem zvyšuje kvalitu výpočtu míry inflace a přibližuje nás praxi používané v zemích západní Evropy. Navíc jde o velmi efektivní způsob získávání informací, který nahradí jiné administrativní povinnosti na straně ČSÚ a respondentů, při nízkých dodatečných nákladech.

ČSÚ současně zavádění dané povinnost intenzivně komunikuje s dotčenými subjekty a nalézá u nich v dané záležitosti pochopení. Také proto, že se jedná o již hotová data. Dosavadní spolupráci založenou na dobrovolné bázi navíc dotčené obchodní řetězce vnímaly pozitivně.

Ke změně struktury publikovaných dat dojde od ledna 2019. Z důvodu postupné implementace administrativních scanner dat z maloobchodních řetězců do výpočtu indexu spotřebitelských cen budou nově zveřejňovány pouze celorepublikové průměrné ceny za užší výběr reprezentantů.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180924_zpracovani_scannner_dat_neni_velkym_bratrem.docx