Zneužití jména Českého statistického úřadu v souvislosti s údajným průzkumem

 

9. ledna 2023

Český statistický úřad upozorňuje na zneužití svého jména v souvislosti s podvodnou výzvou k účasti na údajném průzkumu prováděným za účelem ubytování válečných uprchlíků.


Výzva, která je uživatelům zasílána z domény czuso.cz, jež je podobná oficiální doméně Českého statistického úřadu, zneužívá loga úřadu a několika dalších institucí a jsou v ní uvedena i jména reálných zaměstnanců úřadu.

Informace obsažené v samotném textu mailu i přiložený dotazník jsou mystifikací. V případě statistických šetření prováděných přímo úřadem je totožnost tazatele navíc vždy možné ověřit.

Uživatelům doporučujeme na tento e-mail nereagovat a rovněž varujeme před dalším šířením tohoto podvodného obsahu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

 

  • csu_tz230109_zneuziti_jmena_ceskeho_statistickeho_uradu_v_souvislosti_s_udajnym_pruzkumem.docx