Změny ve struktuře jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE

 


  • Změny ve struktuře jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE - Analýza
  • Tab. 1 Systematická část OKEČ a CZ-NACE
  • Tab. 2 Podíly sekcí podle OKEČ a podle CZ-NACE v % - účetní přidaná hodnota v roce 2005
  • Tab. 3 Převod podnikatelských subjektů z oddílů OKEČ do oddílů CZ-NACE v roce 2005
  • Tab. 4 Převod podnikatelských subjektů ze sekcí OKEČ do sekcí CZ-NACE v roce 2005
  • Tab. 5 Převod zaměstnaných osob ze sekcí OKEČ do sekcí CZ-NACE v roce 2005