Změny v publikování dat národních účtů

 

Od září 2014 dochází ke změně politiky zpětných revizí čtvrtletních národních účtů. Čtvrtletní národní účty již nebudou revidovány s tříměsíčním zpožděním po zveřejnění ročních národních účtů, naopak dojde k urychlení tohoto procesu a revidované čtvrtletní účty budou publikovány společně s novým ročním odhadem.

ČSÚ ve středu 1. 10. 2014 zveřejní výsledky mimořádné revize národních účtů v souvislosti s dopředu plánovanou revizí metodiky Evropského systému účtů (ESA 2010). V této souvislosti dojde i k revizi čtvrtletních odhadů za aktuální 2. čtvrtletí 2014 a časové řady od roku 1995. Z důvodů nutnosti zachování konzistence mezi publikovanými ročními a čtvrtletními údaji v metodice ESA 2010 a transmisním programem Eurostatu dojde k posunu termínu publikace rychlé informace čtvrtletních národních účtů o jeden den, z 30. 9. na 1. 10. 2014.

Poprvé tak uživatelé obdrží revidované časové řady čtvrtletních a ročních účtů v jednom termínu.

V souvislosti s přechodem na ESA 2010 plánuje ČSÚ dvě tematické tiskové konference na 16. 9. a 1. 10. 2014.