Změny ve vymezení sektoru vládních institucí přinesou navazující revizi národních účtů

 

22. června 2016

ČSÚ v rámci notifikací deficitu a dluhu vládních institucí provedl v září loňského roku změnu sektorového zařazení vybraných jednotek, které byly přesunuty ze sektorů veřejných korporací do sektoru vládních institucí. Jednalo se o příspěvkové organizace, veřejné nemocnice, veřejnoprávní média a šest tzv. veřejných kaptivních institucí. V souvislosti s tímto novým sektorovým vymezením dochází k navazující revizi národních účtů. Dne 30. června 2016 bude zveřejněna revize za roky 2011–2015, nová časová řada za období 1993–2010 bude zveřejněna dne 30. června 2017.

Kromě běžného zpřesnění údajů za rok 2014 a první verze ročních účtů za rok 2015 bude ve čtvrtek 30. června 2016 zveřejněna i revize sektorového zařazení vybraných jednotek v souladu s notifikacemi vládního deficitu a dluhu. Dotčeny budou ukazatele v běžných cenách, zejména ukazatele dle institucionálních sektorů. Přesunem jednotek mezi netržní výrobce se mění také způsob výpočtu produkce u těchto jednotek. Změny sektorového zařazení jednotek budou mít zanedbatelný dopad na tempa růstu HDP.

V návaznosti na zveřejnění ročních národních účtů budou dne 1. července 2016 nově zveřejněny čtvrtletní účty za období od prvního čtvrtletí 2011 do prvního čtvrtletí 2016.

 

Kontakt:
Vladimír Kermiet
ředitel odboru národních účtů ČSÚ
tel.: +420 274 054 247
e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz

 

 

  • csu_tz160622_zmeny_ve_vymezeni_sektoru_vladnich_instituci_prinesou_navazujici_revizi_narodnich_uctu.doc