Zkouška zpracování volebních výsledků do zastupitelstev obcí dopadla dobře

 


5. října 2010

Z kouška zpracování volebních výsledků do zastupitelstev obcí dopadla dobře


Pracovníci Českého statistického úřadu dnes v rámci první celoplošné zkoušky prověřovali systém sběru, přenosu a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí. Zkouška probíhala v několika fázích. Mimo jiné testovala funkčnost programového vybavení, kvalitu hardwarového zajištění, dále pak bezchybnost a rychlost obsluhy a důležitou otázku bezpečnosti spojení mezi 506 přebíracími místy a ústředím ČSÚ. Na přebírací místa ČSÚ, která jsou rozmístěna po celém území České republiky, předávají okrskové volební komise po sečtení odevzdaných hlasů své zápisy o výsledcích hlasování.

Po prověření všech plánovaných činností lze konstatovat, že zkouška byla úspěšně absolvována. Aktivní část zkoušky byla ukončena v 17.16 hod.

Významnou částí zkoušky byly zátěžové testy. Ty prověřovaly zejména odolnost systému, a to konkrétně ve fázi, kdy do něj vstupuje velký objem dat. S ohledem na dostupnost výsledků pracovníci ČSÚ simulovali i maximální zátěž, kdy se na prezentační servery připojí současně velký počet uživatelů.

Neplánovaným, ale velice užitečným efektem zkoušky, bylo řešení zpracování z náhradního pracoviště, neboť došlo k fyzickému přerušení datového kabelu.

Častý dotaz, který se v souvislosti s volbami objevuje, se týká času, kdy budou k dispozici výsledky. Jednoznačnou odpovědí v tomto případě je, že to bude záležet především na práci okrskových volebních komisí, na jejich rychlosti a bezchybnosti. Zajímavostí v případě komunálních voleb je, že u menších obcí může nastat situace, kdy výsledek voleb bude znám i dříve než v sobotu po 14. hodině. Litera zákona umožňuje ukončit hlasování a spočítat hlasy už v okamžiku, kdy v dané obci využijí svého volebního práva všichni zapsaní voliči.

Přepočet hlasů na mandáty pro jednotlivá zastupitelstva (je jich více než 6tisíc a mandátů více než 62 tisíc) je poměrně složitou operací. Přitom je nutné připomenout, že v případě jedné třetiny území republiky se zároveň volí do Senátu a práce okrskových volebních komisí je tak náročnější. Z těchto důvodů předpokládáme, že zpracování volebních výsledků se může protáhnout i hluboko přes půlnoc ze soboty na neděli.

Tak jako v předcházejících obdobích je pro veřejnost ke sledování výsledků voleb určen volební server www.volby.cz a dále pak alternativní zdroj www.volbyhned.cz. V případě tohoto druhého zdroje informací je jeho rozsah redukován pro snadný přístup k přehledným výsledkům voleb do zastupitelstev statutárních měst a hlavního města Prahy a ostatních okresních měst. Je přitom samozřejmé, že i na tomto serveru jsou výsledky dostupné bez časového odstupu oproti hlavnímu prezentačnímu serveru.

ČSÚ provede před volbami do obecních zastupitelstev dne 12. října 2010 ještě druhou celoplošnou zkoušku zpracování, která bude již probíhat v souběhu se zkouškou voleb do Senátu Parlamentu ČR.


Odbor vnější komunikace
Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora
tel.: 27405 4017
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz  • TZZkouska1010.doc