Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2018


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1. Lokality významné pro společenství (SCI) a Zvláště chráněná území (SPA), 2016 Excel PDF
1.2. Emise oxidu uhličitého (CO2) na obyvatele Excel PDF
1.3. Emise oxidu uhličitého (CO2) - země s největší produkcí Excel PDF
1.4. Emise skleníkových plynů (Kjótský koš) na obyvatele Excel PDF
1.5. Emise skleníkových plynů podle zdrojových sektorů, 2016 Excel PDF
1.6. Produkce komunálního odpadu Excel PDF
1.7. Nakládání s komunálním odpadem, 2016 Excel PDF
1.8. Počet ohrožených druhů ve světě, podle hlavních skupin Excel PDF
1.9. Počet ohrožených druhů podle hlavních skupin, 2018 Excel PDF
1.10. Výdaje vládních institucí na ochranu životního prostředí podle funkcí Excel PDF
1.11. Výdaje vládních institucí na ochranu životního prostředí v % HDP Excel PDF
1.12. Příjmy z ekologických daní Excel PDF
1.13. Příjmy z ekologických daní celkem v % HDP Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.