Život žen a mužů - 2008

 
Kód: e-1137-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Daniel Chytil
E-mail: daniel.chytil@czso.cz

Obsah Word PDF
Seznam grafů Word PDF
Předmluva Word PDF
Metodika Word PDF
Úvod Word PDF
I. Stárnutí populace Word PDF
II. Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů podle typu (data k 31. 12. 2007): Word PDF

Zveřejněno dne: 04.02.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.