Život cizinců v ČR - 2020

 
Kód: 290026-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Jarmila Marešová
E-mail: jarmila.maresova@czso.cz

Celá publikace (0,3 MB) Word PDF
1. Úvod Word PDF
2. Cizinci pobývající na území ČR podle kategorií pobytu Word PDF
3. Zaměstnanost cizinců v ČR Word PDF
3.1  Cizinci v postavení zaměstnanců
3.2  Cizinci – držitelé živnostenského oprávnění
4. Závěr Word PDF
Seznam grafů a tabulek Word PDF
Seznam použitých zkratek Word PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.