Život cizinců v ČR - 2018

 
Kód: 290026-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Jarmila Marešová
E-mail: jarmila.maresova@czso.cz

Všechna data publikace (2,1 MB) ZIP
Celá publikace (0,9 MB) Word PDF
1. Úvod Word PDF
2. Cizinci pobývající na území ČR podle kategorií pobytu a dalších vybraných charakteristik Word PDF
3. Cizinci (bez azylantů) a jejich charakteristiky podle regionů – krajů ČR Word PDF
3.1  Cizinci v krajích podle pohlaví
3.2  Cizinci v krajích podle věkových kategorií
3.3  Cizinci v krajích podle kategorií pobytu
3.4  Cizinci v krajích podle státního občanství
3.5  Cizinci v krajích podle účelu pobytu
4. Závěr Word PDF
Seznam použitých zkratek Word PDF
Archiv:
  • rok 2021  |  2020
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2017  |  2017
  • rok 2016  |  2016
  • rok 2015  |  2015
  • rok 2014  |  2014
  • rok 2013  |  2013
  • rok 2012  |  2012
  • rok 2011  |  2011
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.