Zisk z cestovního ruchu vzrostl na 238 miliard

 

1. března 2016

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2014 tvořil necelá 3 % HDP. Pracovalo v něm 225 tisíc osob. Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu na našem území dosáhla 238 mld. Kč.

Celkový objem výdajů za cestovní ruch v národním hospodářství je souhrnným ukazatelem poptávky všech návštěvníků, kteří tráví svou dovolenou v Česku. V roce 2014 byl v meziročním srovnání o 1,5 % vyšší. Příjezdový cestovní ruch tvořil necelých 61 % (144 mld. Kč). Zbývající dvě pětiny generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu (94 mld. Kč). „Průměrný výdaj zahraničního návštěvníka činil 4 880 Kč, zatímco ten český utratil jen 1 230 Kč. Naši občané totiž častěji podnikají jednodenní výlety. A v úvahu musíme vzít i chataření a chalupaření, což je české specifikum trávení volného času,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

V roce 2014 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu 225,3 tisíce osob, což bylo meziročně o 1,0 % méně. Zaměstnanci tvořili 81 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 19 %. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 %.

Nejvíce lidí (72 %) pracovalo v oborech charakteristických pro cestovní ruch. Jednalo se především o služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby. „Ve stravovacích a pohostinských zařízeních našlo díky cestovnímu ruchu uplatnění přes 67 tisíc osob, v ubytovacích službách necelých 39 tisíc. V cestovních kancelářích a agenturách pracovalo více než 12 tisíc osob,“ doplňuje Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Své služby turistům poskytovalo také téměř 60 tisíc osob v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem, kam patří například výroba map, suvenýrů nebo upomínkových předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace nebo činnosti v oblasti nemovitostí.

Více se dozvíte z právě zveřejněných dat ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

 

 

  • csu_tz160301_zisk_z_cestovniho_ruchu_vzrostl_na_238_miliard.doc