Ženy a muži v krajích České republiky

 

31. října 2019

Krajské správy Českého statistického úřadu dnes vydávají analýzy zaměřené  na charakteristiku života žen a mužů v jednotlivých krajích a jejich dílčích územních částech. Analýzy nabízejí přehledy z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce či účasti na životě společnosti doplněné  o mezikrajská srovnání.

V posledních 10 letech se ve všech krajích narodilo více chlapců než děvčat a mírně převažují muži nad ženami také v produktivním věku. Naopak ve věku 65 a více let ve všech krajích převládají ženy. Nejvýrazněji ženy převažují ve věku 80 a více let, na konci roku 2018 byla jejich převaha největší ve Zlínském kraji (215,0 žen na 100 mužů) a naopak nejmenší v Plzeňském (183,9 žen). Ženy se častěji stěhují za svým partnerem, proto nacházíme v ženské populaci mnohem nižší zastoupení rodaček (bydlících v obci svého narození).

Zvyšuje se také úroveň vzdělanosti, přičemž vzdělanost žen roste výrazněji. Ženy ve srovnání s muži preferují odlišná odvětví zaměstnání a pobírají nižší starobní důchody. Zájem žen kandidovat do zastupitelstev obcí (městysů a měst) je oproti mužům dlouhodobě nižší a v čase roste jen pozvolna. Při komunálních volbách v říjnu 2018 byl podíl žen mezi kandidáty nejvyšší v Praze (38,0 %) a Ústeckém kraji (36,5 %) a naopak nejnižší v Kraji Vysočina (28,7 %) a Jihočeském kraji (30,5 %).

Podrobnější pohled na postavení žen a mužů v jednotlivých krajích připravený především  v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu je k dispozici na webu Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/analyzy-vydane-krajskymi-spravami-csu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_avizo_191031_zeny_a_muzi_v_krajich_ceske_republiky.docx