Ženy a muži v datech - 2008

 
Kód: e-1415-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Úvod PDF

Tabulky grafy
Kapitola 1: Obyvatelstvo, rodiny, domácnosti PDF
Kapitola 2: Zdraví PDF
Kapitola 3: Vzdělání PDF
Kapitola 4: Práce a mzdy PDF
Kapitola 5: Sociální zabezpečení PDF
Kapitola 6: Soudnictví a kriminalita PDF
Kapitola 7: Veřejný život a rozhodování PDF
Kapitola 8: Věda, technologie a informační společnost PDF
Seznam základních gendrových pojmů PDF
Seznam zkratek PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.