Ženy a muži ČR v datech - 2005

 
Kód: e-1415-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

  • publikace Ženy a muži v datech 2005 vznikla ve 2 verzích – ve zkrácené, tištěné a v rozšířené, prezentované na internetových stránkách ČSÚ
  • v rozšířené verzi brožury jsou navíc především podrobnější informace za oblasti zdraví, práce a mezd a veřejného života a rozhodování
  • tabulky a grafy, které se vyskytují pouze v rozšířené verzi, jsou označeny velkými písmeny tiskací abecedy

Úvod PDF
Metodické poznámky PDF

Tabulky a grafy
Kapitola 1: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti PDF
Kapitola 2: Zdraví PDF
Kapitola 3: Vzdělání PDF
Kapitola 4: Práce a mzdy PDF
Kapitola 5: Sociální systém PDF
Kapitola 6: Soudnictví a kriminalita PDF
Kapitola 7: Veřejný život a rozhodování PDF
Kapitola 8: Věda, technologie a informační společnost PDF
Seznam zkratek PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.