Zemřel Lubomír Cyhelský, nestor české statistiky

 

23. ledna 2018

V pondělí 22. ledna zesnul ve věku 88 let prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc., uznávaný statistik a vynikající vysokoškolský pedagog. Patřil k zakládajícím členům Katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Vychoval řadu českých a slovenských statistiků.

V průběhu více než šedesátileté pedagogické činnosti na vysokých školách se prof. Cyhelský bezprostředně podílel na rozvoji státní statistické služby. Mnoho let byl členem statistických rad. V 60. letech se zasazoval o odstranění nežádoucího sepětí statistiky se státní kontrolou.

V roce 1965 zřídil na VŠE dvouleté postgraduální statistické studium pro pracovníky státní i resortní statistiky, které se později přejmenovalo na Specializované statistické studium. Tento program probíhá dodnes. Dosud jím úspěšně prošlo zhruba 300 studentů, z nichž více než polovinu tvořili zaměstnanci Českého statistického úřadu.

V roce 1990 stál u vzniku České statistické společnosti. Byl rovněž členem Mezinárodního statistického institutu (ISI). Od roku 1994 přednášel na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, od roku 2006 také na Katedře financí Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní. Byl autorem více než 200 publikací.

 

 

Český statistický úřad vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a blízkým
prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc., na něhož budeme vždy vzpomínat s úctou.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se bude konat pouze v kruhu rodinném.
Lidé, kteří chtějí vyjádřit soustrast rodině prof. Cyhelského, tak mohou učinit prostřednictvím elektronické kondolenční knihy zasláním e-mailové zprávy na adresu kondolence@czso.cz.

 

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.,

  • csu-180123-zemrel_lubomir_cyhelsky,_nestor_ceske_statistiky.docx
  • csu-180123-zemrel_lubomir_cyhelsky,_nestor_ceske_statistiky.jpg
  • Smuteční oznámení