Zemřel Jiří Křovák, bývalý 1. místopředseda ČSÚ

 

V pondělí 1. března 2021 nečekaně zemřel bývalý 1. místopředseda ČSÚ Ing. Jiří Křovák, CSc. V říjnu by mu bylo 70 let.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty národohospodářské se specializací na statistiku a ekonometrii Jiří Křovák za svůj život získal řadu pracovních zkušeností, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Působil také v mezinárodních institucích i v akademické sféře. Opakovaně se také coby zaměstnanec a manažer vracel do Českého statistického úřadu. Naposledy zde od dubna 2003 působil jako 1. místopředseda. Na jaře 2009, poté co byl tehdejší předseda ČSÚ jmenován předsedou vlády ČR, byl J. Křovák pověřen výkonem funkce předsedy Českého statistického úřadu. Úřad vedl více než rok.

V době jeho působení prošel statistický úřad řadou změn – J. Křovák měl klíčový podíl na zavádění řízení kvality v ČSÚ. Pod jeho vedením absolvoval statistický úřad několikeré sebehodnocení (EFQM), které vyvrcholilo získáním Národní ceny kvality za rok 2009. Další významnou oblastí, v níž hrál klíčovou roli, byl projekt Redesign statistického informačního systému, který znamenal pro úřad velký posun a který změnil přípravu, sběr, zpracování i prezentaci statistických informací zásadním způsobem. Za jeho působení se ČSÚ zviditelnil i na mezinárodním poli, kdy v letech 2004 a 2009 byly zorganizovány mezinárodní statistické konference „Statistika: investice do budoucnosti“. Byl šéfem redakční rady časopisu Statistika, který se za jeho působení stal vícejazyčným, aby mohl být čten i v zahraničí. Je dobré si také připomenout, že v této době byla založena i tradice populárních beach volejbalových turnajů.

Velkou předností J. Křováka byla znalost statistiky, výborná orientace v ekonomických otázkách, ale také jeho značné manažerské schopnosti, stejně jako schopnost systémově řešit problémy, aplikovat teoretické poznatky do praxe a odvaha přijímat nepopulární opatření.

Po odchodu z ČSÚ v roce 2010 byl aktivní v soukromé sféře. Zabýval se podporou technického školství, výzkumu, vývoje a především využití jejich výsledků v průmyslu. Zajímaly ho Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a Vzdělanost 4.0.

V posledních měsících pomáhal Českému statistickému úřadu s obnovou aktivit spojených s řízením kvality, což bylo pro nás velkým přínosem a jeho to viditelně velmi těšilo.

Čest jeho památce

Jiří Křovák, bývalý 1. místopředseda ČSÚ