Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ

SEZNAM GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
Regiony
Hustota obyvatel na km2, 2011 – 2012 Word PDF
Celkový přírůstek obyvatel, 2011-2012 Word PDF
Přírůstek obyvatelstva stěhováním, 2011 – 2012 Word PDF
Hrubý domácí produkt, 2011 Word PDF
Míra ekonomické aktivity, 2013 Word PDF
Míra zaměstnanosti, 2013 Word PDF
Míra nezaměstnanosti, 2013 Word PDF
Obyvatelstvo
Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2013 Excel PDF
Zemědělství, lesnictví
Podíl ekologicky obhospodařovaných osevních ploch na celkové obhospodařované zemědělské půdě Excel PDF
Produkce kravského mléka (EU 28 = 100), 2013 Excel PDF
Průmysl, energetika, stavebnictví
Energetická náročnost hospodářství Excel PDF
Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2012 Excel PDF
Makroekonomika
Devizový kurz – národní měna / EUR – procentní změna 2013/2000 Excel PDF
Devizový kurz – národní měna / USD – procentní změna 2013/2000 Excel PDF
External trade
Podíl vývozu zemí na světovém vývozu Excel PDF
Podíl dovozu zemí na světovém dovozu Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.