Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2012 Excel PDF
4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) Excel PDF
4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin Excel PDF
4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže Excel PDF
4.5. Produkce masa Excel PDF
4.6. Lesy Excel PDF
4.7. Zaměstnanost – lesnictví a těžba dřeva Excel PDF
4.8. Produkce dřeva celkem (kulatina, bez kůry) Excel PDF
4.9. Produkce palivového dřeva (včetně dřeva pro dřevěné uhlí) Excel PDF
4.10. Dovoz dřeva Excel PDF
4.11. Vývoz dřeva Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.