Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2018


ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2016 Excel PDF
4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2010 = 100) Excel PDF
4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin Excel PDF
4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže Excel PDF
4.5. Produkce masa Excel PDF
4.6. Celkové užití vyrobených minerálních hnojiv – Dusík Excel PDF
4.7. Celkové užití vyrobených minerálních hnojiv – Fosfor Excel PDF
4.8. Prodej pesticidů Excel PDF
4.9. Produkce z akvakultury Excel PDF
4.10. Lesy Excel PDF
4.11. Zaměstnanost – lesnictví a těžba dřeva Excel PDF
4.12. Produkce surového dřeva celkem (kulatina, bez kůry) Excel PDF
4.13. Produkce palivového dřeva (včetně dřeva pro dřevěné uhlí) Excel PDF
4.14. Vývoz dřeva Excel PDF
4.15. Dovoz dřeva Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.