Zdroje dat, metodika šetření - Informační technologie

 

Zdroje dat používané ČSÚ k zachycení informační společnosti a digitální ekonomiky – ICT statistiky