Závaznost klasifikace (CZ-COFOG)

 

Klasifikace CZ-COFOG je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon, případně jiný legislativní předpis.