Zasedala Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou

 


19. března 2009


Zasedala Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou


Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou, která byla nedávno jmenována, se sešla 18. března 2009 na svém prvním zasedání.

Jedním z hlavních důvodů založení tohoto poradního sboru je poskytovat nezávislý pohled na Evropský statistický systém, zejména pokud se jedná o uplatňování Kodexu evropské statistiky.
( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47141301/VERSIONE_INGLESE_WEB.PDF)

Poradní komise byla založena s cílem napomoci ke zvýšení profesní nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti národních statistických úřadů i statistického úřadu společenství (Eurostat) a podílet se svojí činností i na zvyšování kvality evropské statistiky.
Prvním z úkolů komise je připravit roční zprávu Evropskému parlamentu a °Radě Evropské unie o uplatňování Kodexu, zejména pokud se jedná o Eurostat. Ta by měla obsahovat zejména hodnocení naplňování Kodexu v rámci Evropského statistického systému jako celku. Poradní komise bude též radit Eurostatu při uvádění Kodexu do praktické činnosti, jak komunikovat v intencích Kodexu s uživateli a poskytovateli údajů a účastnit se i případné aktualizace Kodexu. Důležitou roli bude také mít, pokud se jedná o otázky týkající se důvěry uživatelů v evropskou statistiku.
Jejími členy jsou odborníci s vysokou kvalifikací v oblasti statistiky, kteří vykonávají své funkce na základě osobní způsobilosti a zcela nezávisle.
Předsedou komise je Johnny Åkerholm, prezident Nordic Investment Bank z Finska. Mezi členy komise jsou i dvě ženy - z Rakouska a Švédska a rovněž dva bývalí představitelé statistických úřadů, a to německého a českého. Za Českou republiku to je pan Edvard Outrata, bývalý předseda Českého statistického úřadu v letech 1993 – 1999.
Už na tomto prvním zasedání začala komise pracovat na zprávě pro Evropský parlament a Radu Evropské unie, kterou by měla na podzim i zveřejnit.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ0903Komise1.doc