Zasedala Česká statistická rada

 


20. června 2008

Zasedala Česká statistická rada


Informativní zprávou o přípravě vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2009 a chystanými změnami v metodice soustavy národních účtů se dnes v Praze zabývala Česká statistická rada.

Na základě detailní položkové inventury, která je součástí probíhající reformy systému statistických zjišťování, dojde v příštím roce jak k redukci obsahu zjišťování, tak ke snížení počtu obesílaných zpravodajských jednotek. Počet statistických zjišťování každoročně klesá. Zatímco v letošním roce jich Český statistický úřad a osm ministerstev s pracovišti státní statistické služby provádí 233, v roce 2009 jich bude o šest méně. ČSÚ uskuteční celkem 125 zjišťování a jednotlivé resorty pak 102.

Dalším tématem zasedání statistické rady, která je poradním orgánem předsedy ČSÚ, byla revize soustavy národních účtů a role satelitních účtů. Významné změny se připravují pod taktovkou Statistické komise OSN a jejich cílem je reagovat na nové ekonomicko-společenské jevy vytvořením integrovanějšího statistického systému. Nejen evropská, ale i světová statistika se například složitě vyrovnává s odpovídajícím zachycením údajů, které se týkají působení nadnárodních společností.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ0806StR.doc