Zasedala Česká statistická rada

 


23. 4. 2004

Zasedala Česká statistická rada


Podrobnou zprávou o připravenosti Českého statistického úřadu na vstup do Evropské unie a dalšími souvisejícími dokumenty se dnes zabývalo 17.zasedání České statistické rady.

Harmonizace statistiky s normami a požadavky Evropských společenství znamenalo přizpůsobení se evropské legislativě. Ta však stanoví pouze rozsah a kvalitu dat předávaných statistickému úřadu Evropských společenství – Eurostatu. Způsob získávání údajů a použité metody jsou výlučně v působnosti národních statistických úřadů členských států. ČSÚ si vytvořil příznivé podmínky k tomu, aby se mohl zapojit do Evropského statistického systému jako plnohodnotný člen a spolutvůrce evropské statistiky.

„Snažím se vyvracet mýty o tom, že vstupujeme do prostředí, v němž je všechno dané, hotové a jasné. Opak je pravdou,“ poznamenal předseda ČSÚ Jan Fischer. Dodal, že evropská statistika se vyvíjí, hledá nový institucionální rozměr i nová koncepční témata, například v oblasti globalizace, informačních technologií, v sociální sféře a podobně.

Se vstupem do EU úzce souvisí zavedení statistiky Intrastat, tedy systému sběru dat o pohybu zboží mezi členskými státy. ČSÚ má tento systém otestován a jsou vytvořeny i všechny potřebné legislativní podmínky. Jeho spuštění do praxe od 1.května 2004 nestojí už nic v cestě.

Statistická rada se mj. dále seznámila s průběžnou zprávou o metodických auditech, které patřily k hlavním prioritám předsedy ČSÚ při jeho nástupu do funkce přesně před rokem. Prvním auditovaným úsekem byly čtvrtletní národní účty. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že při jejich zpracování ČSÚ dodržuje evropské standardy. V současné době se auditu podrobuje statistika průmyslu a statistika stavebnictví.

Česká statistická rada je ze zákona poradním orgánem předsedy ČSÚ. Jejími členy jsou vysocí zástupci vládních resortů, představitelé podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a renomovaní experti z akademické obce.


Roman Prorok
tiskový mluvčí předsedy ČSÚ
274 054 016

  • TZrada04.doc