Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019

 
Kód: 250128-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (2,6 MB) ZIP
Úvod Word PDF
I. Základní metodické přístupy Word PDF
II. Metodické vysvětlivky Word PDF
A. Ekonomický status
B. Zaměstnanost
C. Nezaměstnanost
D. Relativní ukazatele
E. Další speciální ukazatele
F. Srovnatelnost s výsledky publikovanými Eurostatem
III. Technické poznámky Word PDF
A. Odhady intervalů spolehlivosti
B. Způsob použití přílohových tabulek
C. Použité zdroje a číselníky
D. Charakteristika klasifikací a číselníků
E. Přehled tabulek
F. Ostatní poznámky
G. Dostupnost publikace


Tabulková část

I. Charakteristika populace ČR
Graf 1 Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil PDF JPG
101 / 3   Věková struktura populace ČR Excel PDF
102 / 3   Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF
103 / 3   Ekonomické postavení populace 15 +
- celkem PDF JPG
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
104 / 1 Úroveň formálního vzdělání a účast v neformálním vzdělávání ve věkové skupině 15‑64 let Excel PDF
105 / 2   Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
106 / 3   Věková struktura ekonomicky neaktivních Excel PDF

II.  Zaměstnanost v národním hospodářství
Graf 2  Vývoj počtu zaměstnaných v NH PDF JPG
201 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  1. část Excel PDF
202 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
203 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 3. část - celkem Excel PDF
204 / 1   Zaměstnanost v NH podle věku 
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
205 / 2   Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
206 / 1   Zaměstnanost v NH podle úrovně vzdělání Excel PDF
207 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
208 / 1  Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF
209 / 1   Zaměstnanost v NH podle klasifikace zaměstnání a odvětví Excel PDF
210 / 1   Zaměstnanost v NH podle vybraných sekcí a oddílů odvětvové klasifikace Excel PDF
211 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení, druhu a délky úvazku a podzaměstnanost Excel PDF
212 / 1   Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

III.  Pracovní doba
301 / 3   Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu podle krajů Excel PDF
302 / 1   Odpracované hodiny podle odvětví a délky úvazku Excel PDF
303 / 2   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a regionů soudržnosti ČR Excel PDF
304 / 1   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
305 / 1   Kratší pracovní doba podle věku Excel PDF
306 / 2   Pracovní aktivita podle regionů soudržnosti ČR Excel PDF

IV.   Nezaměstnanost
Graf 3   Vývoj počtu nezaměstnaných PDF JPG
401 / 3   Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných podle krajů Excel PDF
402 / 1   Nezaměstnanost podle úrovně vzdělání a věku Excel PDF
403 / 1   Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných podle úrovně vzdělání Excel PDF
404 / 1   Podmínky hledání zaměstnání podle úrovně vzdělání Excel PDF
405 / 2   Nezaměstnanost podle oblastí ČR Excel PDF
406 / 1   Dlouhodobá nezaměstnanost podle úrovně vzdělání Excel PDF
407 / 3   Dlouhodobá nezaměstnanost podle krajů ČR Excel PDF

V.  Časové řady základních ukazatelů
501 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
502 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
503 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  1. část Excel PDF
504 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
505 / 1   Nezaměstnanost  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
506 / 1   Nezaměstnanost  -  2. část Excel PDF
507 / 1   Míra nezaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
508 / 1   Míra ekonomické aktivity
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
509 / 1   Míra zaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

Přílohy
Ia Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších Excel PDF
Ib Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších podle pohlaví Excel PDF
IIa Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
IIb Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v krajích, regionů soudržnosti a ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.