Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-3101-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@csu.gov.cz

Úvod Word PDF
I.Základní metodické přístupy Word PDF
II.Metodické vysvětlivky Word PDF
A. Ekonomický status
B. Zaměstnanost
C. Nezaměstnanost
D. Relativní ukazatele
E. Další speciální ukazatele
F. Srovnatelnost s výsledky publikovanými Eurostatem
III.Technické poznámky Word PDF
A. Odhady intervalů spolehlivosti
B. Způsob použití přílohových tabulek
C. Použité zdroje a číselníky
D. Charakteristika klasifikací a číselníků
E. Přehled tabulek
F. Ostatní poznámky
G. Dostupnost publikace

TABULKOVÁ ČÁST

I. CHARAKTERISTIKA POPULACE ČR
Graf 1 Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil JPG
101 / 3   Věková struktura populace ČR Excel PDF
102 / 3   Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF

   103 / 3   Ekonomické postavení populace 15 +
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   104 / 1   Úroveň formálního vzdělání a účast v neformálním vzdělávání ve věkové skupině 15-64 let
- celkem Excel PDF

   105 / 2   Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
106 / 3   Věková struktura ekonomicky neaktivních Excel PDF

II. ZAMĚSTNANOST V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Graf 2  Vývoj počtu zaměstnaných v NH JPG
201 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  1. část Excel PDF

   202 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   203 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  3. část
- celkem Excel PDF

   204 / 1   Zaměstnanost v NH podle věku 
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   205 / 2   Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
206 / 1   Zaměstnanost v NH podle úrovně vzdělání Excel PDF
207 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
208 / 1  Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF
209 / 1   Zaměstnanost v NH podle klasifikace zaměstnání a odvětví Excel PDF
210 / 1   Zaměstnanost v NH podle vybraných sekcí a oddílů odvětvové klasifikace Excel PDF
211 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení, druhu a délky úvazku a podzaměstnanost Excel PDF
212 / 1   Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

III.   PRACOVNÍ DOBA
301 / 3   Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu podle krajů Excel PDF
302 / 1   Odpracované hodiny podle odvětví a délky úvazku Excel PDF
303 / 2   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a oblastí ČR Excel PDF
304 / 1   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
305 / 1   Kratší pracovní doba podle věku Excel PDF
306 / 2   Pracovní aktivita podle oblastí ČR Excel PDF

IV.   NEZAMĚSTNANOST
Graf 3   Vývoj počtu nezaměstnaných JPG
401 / 3   Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných podle krajů Excel PDF
402 / 1   Nezaměstnanost podle úrovně vzdělání a věku Excel PDF
403 / 1   Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných podle úrovně vzdělání Excel PDF
404 / 1   Podmínky hledání zaměstnání podle úrovně vzdělání Excel PDF
405 / 2   Nezaměstnanost podle oblastí ČR Excel PDF
406 / 1   Dlouhodobá nezaměstnanost podle úrovně vzdělání Excel PDF
407 / 3   Dlouhodobá nezaměstnanost podle krajů ČR Excel PDF

V.   ČASOVÉ ŘADY ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ

   501 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   502 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
503 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  1. část Excel PDF

   504 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   505 / 1   Nezaměstnanost  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
506 / 1   Nezaměstnanost  -  2. část Excel PDF

   507 / 1   Míra nezaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   508 / 1   Míra ekonomické aktivity
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   509 / 1   Míra zaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

PŘÍLOHY
Ia Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších Excel PDF
Ib Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví Excel PDF
IIa Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
IIb Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v krajích, oblastech a ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.