Zaměstnanost a nezaměstnanost podle VŠPS - roční průměry - 2011

 
Kód: e-3115-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@czso.cz

Úvod Word PDF
I.Základní metodické přístupy Word PDF
II.Metodické vysvětlivky Word PDF
A. Ekonomický status
B. Zaměstnanost
C. Nezaměstnanost
D. Relativní ukazatele
E. Další speciální ukazatele
F. Srovnatelnost s výsledky publikovanými Eurostatem
III.Technické poznámky Word PDF
A. Odhady intervalů spolehlivosti
B. Způsob použití přílohových tabulek
C. Použité zdroje a číselníky
D. Charakteristika klasifikací a číselníků
E. Přehled tabulek
F. Ostatní poznámky
G. Dostupnost publikace

TABULKOVÁ ČÁST

I. CHARAKTERISTIKA POPULACE ČR
Graf 1 Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil JPG
101 / 3   Věková struktura populace ČR Excel PDF
102 / 3   Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF

   103 / 3   Ekonomické postavení populace 15 +
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   104 / 1   Úroveň formálního vzdělání a účast v neformálním vzdělávání ve věkové skupině 15-64 let
- celkem Excel PDF

   105 / 2   Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
106 / 3   Věková struktura ekonomicky neaktivních Excel PDF

II. ZAMĚSTNANOST V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Graf 2  Vývoj počtu zaměstnaných v NH JPG
201 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  1. část Excel PDF

   202 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   203 / 3   Zaměstnanost v NH podle krajů  -  3. část
- celkem Excel PDF

   204 / 1   Zaměstnanost v NH podle věku 
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   205 / 2   Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
206 / 1   Zaměstnanost v NH podle úrovně vzdělání Excel PDF
207 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
208 / 1  Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF
209 / 1   Zaměstnanost v NH podle klasifikace zaměstnání a odvětví Excel PDF
210 / 1   Zaměstnanost v NH podle vybraných sekcí a oddílů odvětvové klasifikace Excel PDF
211 / 1   Zaměstnanost v NH podle postavení, druhu a délky úvazku a podzaměstnanost Excel PDF
212 / 1   Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

III.   PRACOVNÍ DOBA
301 / 3   Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu podle krajů Excel PDF
302 / 1   Odpracované hodiny podle odvětví a délky úvazku Excel PDF
303 / 2   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a oblastí ČR Excel PDF
304 / 1   Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
305 / 1   Kratší pracovní doba podle věku Excel PDF
306 / 2   Pracovní aktivita podle oblastí ČR Excel PDF

IV.   NEZAMĚSTNANOST
Graf 3   Vývoj počtu nezaměstnaných JPG
401 / 3   Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných podle krajů Excel PDF
402 / 1   Nezaměstnanost podle úrovně vzdělání a věku Excel PDF
403 / 1   Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných podle úrovně vzdělání Excel PDF
404 / 1   Podmínky hledání zaměstnání podle úrovně vzdělání Excel PDF
405 / 2   Nezaměstnanost podle oblastí ČR Excel PDF
406 / 1   Dlouhodobá nezaměstnanost podle úrovně vzdělání Excel PDF
407 / 3   Dlouhodobá nezaměstnanost podle krajů ČR Excel PDF

V.   ČASOVÉ ŘADY ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ

   501 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   502 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
503 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  1. část Excel PDF

   504 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   505 / 1   Nezaměstnanost  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
506 / 1   Nezaměstnanost  -  2. část Excel PDF

   507 / 1   Míra nezaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   508 / 1   Míra ekonomické aktivity
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   509 / 1   Míra zaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

PŘÍLOHY
Ia Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších Excel PDF
Ib Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví Excel PDF
IIa Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
IIb Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v krajích, oblastech a ČR Excel PDF
Tabulková část je aktualizována tabulkami 100-400, ve kterých jsou data přepočtena na Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Tabulková část

I. Charakteristika populace ČR
Tab. 101 / 3 Věková struktura populace ČR Excel PDF
Tab. 102 / 3 Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF
Tab. 103 / 3 Ekonomické postavení populace 15 + - celkem Excel PDF
Tab. 103 / 3 Ekonomické postavení populace 15 + - muži Excel PDF
Tab. 103 / 3 Ekonomické postavení populace 15 + - ženy Excel PDF
Tab. 104 / 1 Úroveň formálního vzdělání a účast v nereálním vzdělávání ve věkové skupině 15-64 let Excel PDF
Tab. 105 / 2 Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR - celkem Excel PDF
Tab. 105 / 2 Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR - muži Excel PDF
Tab. 105 / 2 Věk a vzdělání populace podle ekonomického postavení a oblastí ČR - ženy Excel PDF
Tab. 106 / 3 Věková struktura ekonomicky neaktivních Excel PDF

II. Zaměstnanost v národním hospodářství
Tab. 201 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 1. část Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 2. část - celkem Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 2. část - muži Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 2. část - ženy Excel PDF
Tab. 203 / 3 Zaměstnanost v NH podle krajů - 3. část - celkem Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH podle věku - celkem Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH podle věku - muži Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH podle věku - ženy Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR - celkem Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR - muži Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH podle oblastí ČR - ženy Excel PDF
Tab. 206 / 1 Zaměstnanost v NH podle úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 210 / 1 Zaměstnanost v NH podle vybraných sekcí a oddílů odvětvové klasifikace Excel PDF
Tab. 207 / 1 Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 211 / 1 Zaměstnanost v NH podle postavení, druhu a délky úvazku a podzaměstnanost Excel PDF
Tab. 209 / 1 Zaměstnanost v NH podle klasifikace zaměstnání a odvětví Excel PDF
Tab. 212 / 1 Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku - ženy Excel PDF
Tab. 212 / 1 Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku - muži Excel PDF
Tab. 212/ 1 Zaměstnanost v NH na dobu určitou podle věku - celkem Excel PDF
Tab. 208 / 1 Zaměstnanost v NH podle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF

III. Pracovní doba
Tab. 301 / 3 Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu podle krajů Excel PDF
Tab. 302 / 1 Odpracované hodiny podle odvětví a délky úvazku Excel PDF
Tab. 303 / 2 Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a oblastí ČR Excel PDF
Tab. 304 / 1 Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
Tab. 305 / 1 Kratší pracovní doba podle věku Excel PDF
Tab. 306 / 2 Pracovní aktivita podle oblastí ČR Excel PDF

IV. Nezaměstnanost
Tab. 401 / 3 Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných podle krajů Excel PDF
Tab. 402 / 1 Nezaměstnanost podle úrovně vzdělání a věku Excel PDF
Tab. 403 / 1 Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných podle úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 404 / 1 Podmínky hledání zaměstnání podle úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 405 / 2 Nezaměstnanost podle oblastí ČR Excel PDF
Tab. 406 / 1 Dlouhodobá nezaměstnanost podle úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 407 / 3 Dlouhodobá nezaměstnanost podle krajů ČR Excel PDF

Přílohy
Tab. Ia Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů¨za populaci 15letých a starších Excel PDF
Tab. Ib Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších podle pohlaví Excel PDF
Tab. IIa Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
Tab. IIb Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.